ISTQB Advanced Test Manager

Deze training is bedoeld als verdieping voor testprofessionals en richt zich op teststrategie, defect management en het inzetten van tooling voor testautomatisering.

Leerdoelen

 • het beheren en implementeren van test projecten door het implementeren van een testvisie, doelen en processen binnen de testorganisatie.
 • Organiseren en aansturen van risico analyse sessies, het vertalen van de uitkomst in testinspanning, planning en beheer.
 • Opstellen en implementeren van een testaanpak welke in lijn is met bestaande bedrijfsprocessen en richtlijnen.
 • Monitoren en aansturen van testactiviteiten om de projectdoelstellingen te behalen
 • Analyseren en rapporteren van testresultaten richting project stakeholders
 • Identificeren van ontbrekende competenties binnen het test team en het ombuigen in een gebalanceerd team
 • Onderkennen en plannen van competentieontwikkeling binnen testteams
 • De noodzaak voor een business case van de testactiviteiten onderkennen. Het afzetten van kosten tegen de voordelen en gebalanceerd keuzes maken.
 • Effiente communicatie binnen het test team en richting stakeholders
 • Het deelnemen of leiden van test verbeteringsinitiatieven.

Onderwerpen

 • Test planning, monitoring en management
 • Test design en analyse
 • Implementatie van test design en uitvoer
 • Exit criteria’s en rapportages
 • Risico gebaseerd testen
 • Documentatie en metrieken
 • Inzichtelijk maken van toegevoegde waarde van testen
 • Hoe om te gaan met testende teams verspreid over meerdere locaties
 • Het opstellen, uitvoeren en evalueren van reviews.
 • Defect levensloop en rapportage
 • Verbeteren van test proces
 • Test tooling en automatisering
 • Dynamiek binnen test teams

Certificering

Indien gewenst kan de cursus afgesloten worden met een online examen. De uitslag is direct bekend en het certificaat is internationaal erkend.