TMAP Suite Test Engineer

Deze training is bedoeld voor professionals die te maken hebben met het testen van software zoals projectmanagers, kwaliteit- en ontwikkelmanagers en business analisten.

Leerdoelen

 • Gebruik kunnen maken van de standaard testterminologie ten behoeve van efficiënte en effectieve communicatie
 • Inzicht hebben in algemene testbeginselen, het basis testproces, testmanagement strategieën/aanpakken, risico’s en principes ter ondersteuning van de testdoelstellingen
 • Bijdrage kunnen leveren aan reviews van de testbasis en testproducten
 • Analyseren en prioriteren van zowel funktionele als niet-funktionele specificaties, zoals performance en bruikbaarheid
 • Ontwerpen van testgevallen gebruikmakend van testspecificatietechnieken voor verschillen testsoorten
 • Interpreteren en uitvoeren van testgevallen op basis van goedgekeurde testspecificaties en analyseren en onafhankelijk rapporten over de testresultaten
 • Opstellen en communiceren van duidelijke en begrijpelijke bevindingenrapporten
 • Ondersteunen bij het selectie en implementatie proces voor testtools ter ondersteuning van de verschillende testactiviteiten

Onderwerpen

 • Grondbeginselen van testen en testprincipes
 • Standaard testterminologie
 • Testfasering (testsoorten, testvormen en onderhoudstesten)
 • Statisch testen (typen reviews en statische code analyse)
 • Testspecificatietechnieken (black-box technieken, white-box technieken en ervaring gebaseerde – technieken)
 • Testmanagement (o.a. testplanning, risico-analyse, begroten en rapporteren)
 • Testtools en overzicht testautomatisering
 • Voorbereiden op het TMAP Suite Test Engineer examen

Certificering

Indien gewenst kan de cursus afgesloten worden met een online examen. De uitslag is direct bekend en het certificaat is internationaal erkend.