Testmanagement & Testcoördinatie

Daar waar meerdere teams aan 1 product werken zie je de behoefte ontstaan aan centraal overzicht en aansturing. Onze testmanagers zetten gebalanceerde teststrategieën op. Deze zijn risico gebaseerd wat betekend dat:

 • Alle wensen en eisen van een product inzichtelijk gemaakt worden
 • Alle technische complexiteit inzichtelijk wordt
 • De impact van een niet werkend (deel)product op de organisatie inzichtelijk gemaakt wordt
 • Budget en tijd wordt afgestemd met de relevante belanghebbende

Alle bovenstaande elementen worden afgewogen en resulteert in een teststrategie die:

 • Grootste productrisico’s vroeg en zwaar test
 • Zorgt dat bestaande functionaliteit blijft werken
 • Kosten en baten in balans blijven. Geen risico betekend geen testen.
 • Alle belangrijke aspecten van het product test, dus ook:
  • Performance
  • Security
  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Processen
  • Inpasbaarheid
  • Compatibiliteit

De teststrategie zal altijd een afspiegeling vormen van alle belanghebbende, gecombineerd met de beschikbare tijd en budget.  

Testmanagement

Het opstellen van de teststrategie is een belangrijke eerste stap in het succesvol live zetten van een product. Een garantie is dat sommige zaken helaas anders lopen dan gepland is. Onze testmanagers blinken uit in het anticiperen op deze veranderingen en het aanpassen van de teststrategie zodat de doelstelling alsnog behaalt worden.

Wij communiceren vaak en transparant met betrokken belanghebbenden en ondersteunen projectmanagers of scrummasters waar nodig is. Wij worden gewaardeerd om onze pragmatische aanpak: we doen er alles aan om het einddoel te behalen en durven out of the box te denken.

We hebben ervaring in zowel de commerciële als publieke sector en weten hoe we onder grote politieke druk het beste resultaat kunnen halen.

Testcoördinatie

Steeds vaker zien we de behoefte bij klanten voor een aansturende, team overstijgende, testprofessional. Hoewel hiervoor meerdere termen gebruikt worden is testcoördinator wel 1 van de meest gehoorde.

Agile teams werken binnen het eigen team aan de ontwikkeling van het deelproduct. Zij weten precies hoe ze dit correct testen met een unit en systeemtest. Dan ontstaat de behoefte aan een overkoepelende integratie-, keten-, security-, performance- en gebruikersacceptatie. Een test die de deelproducten van meerdere teams bij elkaar brengt en als geheel gaat testen. In deze situatie pakt onze testcoördinator het voortouw en zorgt samen met de scrumteams voor een integrale testaanpak, planning en werkverdeling.

De teams zijn alsnog zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, net zoals agile dat voorschrijft. Echter worden ze ondersteund door de test coördinator, welke vanuit opleverperspectief dan ook een aanspreekpunt wordt vanuit de organisatie.

Het resultaat is een integrale aanpak van alle testfases buiten de unit- en systeemtest om. Waarbij aannames, miscommunicatie en wederzijds afwachten tot het verleden behoort.

Enthousiast geworden?

Wacht niet langer en neem contact met ons op?