ISTQB Foundation

Deze training is bedoeld voor professionals die te maken hebben met het testen van software zoals projectmanagers, kwaliteit- en ontwikkelmanagers en business analisten.

Leerdoelen

 • Gebruik kunnen maken van de standaard testterminologie ten behoeve van efficiënte en effectieve communicatie
 • Inzicht hebben in algemene testbeginselen, het basis testproces, testmanagement strategieën/aanpakken, risico’s en principes ter ondersteuning van de testdoelstellingen
 • Bijdrage kunnen leveren aan reviews van de testbasis en testproducten
 • Analyseren en prioriteren van zowel funktionele als niet-funktionele specificaties, zoals performance en bruikbaarheid
 • Ontwerpen van testgevallen gebruikmakend van testspecificatietechnieken voor verschillende testsoorten
 • Interpreteren en uitvoeren van testgevallen op basis van goedgekeurde testspecificaties en analyseren en onafhankelijk rapporten over de testresultaten
 • Opstellen en communiceren van duidelijke en begrijpelijke bevindingenrapporten
 • Ondersteunen bij het selectie- en implementatieproces voor testtools ter ondersteuning van de verschillende testactiviteiten

Onder werpen

 • Grondbeginselen van testen en testprincipes
 • Standaard testterminologie
 • Testfasering (testsoorten, testvormen en onderhoudstesten)
 • Statisch testen (typen reviews en statische code analyse)
 • Testspecificatietechnieken (black-box technieken, white-box technieken en ervaring gebaseerde – technieken)
 • Testmanagement (o.a. testplanning, risico-analyse, begroten en rapporteren)
 • Testtools en overzicht testautomatisering
 • Voorbereiden op het ISTQB Foundation examen

Certificering

Eventueel kan de training afgerond worden met een onafhankelijk internationaal erkend ISTQB certificaat.

Het Foundation Level examen wordt gekarakteriseerd door:

 • 40 multiple-choice vragen
 • een score van 1 punt per correct antwoord